top of page
ElifM.jpg

Prof. Dr. Elif Mutlu/ Psikiyatri Uzmanı

1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1997 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi'ni, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek 2010 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur.  Elif Mutlu, 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır.

 

2006 yılında Wagner Jauregg Landesklinik (Avusturya) ve 2007 yılında Internationales Familienzentrum e.V. ve Klinik Bambergerhof’ta (Almanya)’da psikoterapi ve entegre psikososyal hizmetler konularında misafir uzmanlık öğrencisi statüsünde çalışmıştır. Elif Mutlu, 2010-2015 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları AMATEM Kliniği’nde alkol ve madde bağımlılığı uzmanı olarak çalışmıştır 2014-2015 arası aynı kurumda Denetimli Serbestlik Birim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.

 

2012 yılından itibaren EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)’nin  Türkiye ulusal uzmanı olarak görev yapmaktadır. Madde bağımlılığı ve transkültürel psikiyatri konusunda çalışmaları ve bilimsel yayınları bulunmaktadır. Elif Mutlu,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2016-2021 yıllarında öğretim üyeliği yapmıştır. 2015-2018 yıllarında US Psikiyatri Enstitüsü ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Bağımlılık Klinikleri Direktörlüğü'nü, Bağımlılık Dergisi yardımcı editörlüğünü  yürütmüştür. Türk Nöropsikiyatri Derneği genel sekreteri olarak görev almıştır. 2019- 2023 yıllarında Fransız Lape Hastanesi'nin Bağımlılık Direktörü ve Tıbbi Direktörlüğü görevlerini yürütmüş aynı zamanda  bilimsel danışmanlık yapmıştır. Türk Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği ikinci başkanıdır.

 

Elif Mutlu Caddebostan'daki  kliniğinde (İmpuls Psikiyatri ve Psikoterapi) ekibiyle birlikte tedavi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra çeşitli meslek gruplarına kurslar, alan deneyimi eğitimleri ve süpervizyon vermektedir. İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. 

Gizem_edited.jpg

Gizem Kahyaoğlu / Klinik Psikolog 

2014 yılında başarı bursu ile giriş yaptığı Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hollanda’daki Erasmus Universiteit Rotterdam’da endüstri psikolojisi bölümünden dersler aldı. Özel Marmara Koleji Suadiye Anaokulu, Fransız La Paix Hastanesi, Korto Psikoloji ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde stajlarını gerçekleştirdi.

 

İngiltere’de University of Reading Klinik Psikoloji master programına kabul alarak yüksek lisansını tamamladı. Klinik alandaki gözlemlerini süpervizör eşliğinde National Health Service (NHS) bünyesindeki Newbury Community Mental Health Team’de gerçekleştirdi.

 

2015-2021 yılları arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’da klinik psikolog olarak görev aldı. Sigara, alkol ve madde bağımlıları ve ailelerine bireysel psikolojik destek ve grup terapi hizmeti sağladı. Bu süreçte süpervizyonlarını Prof. Dr. Kültegin Ögel’den aldı. İngiltere NHS Central North West London (CNWL) bağımlılık kliniğinde psikoterapi seanslarına gözlemci olarak katıldı. 2019 yılında ISSUP (International Society of Substance Use Professionals) düzenlediği Madde Kullanım Bozukluğu tedavisi için Motivasyonel Görüşme Teknikleri eğitimini (33 saat) tamamladı. 2020 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Psychology for Health Sciences dersini verdi.

 

Academy of Cognitive and Behavioral Therapies (ACT) onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimcisi olan Dr. Emel Stroup tarafından verilen ACT onaylı Beck Yönelimli Kognitif Terapi süpervizyonun 3 yılını tamamladı. Academy of Cognitive and Behavioral Therapies’in Amerika’daki Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek ACT Diplomate ve BDT Terapisti olarak sertifiye edildi. Bu sertifikaya sahip Türkiye’deki sayılı uzmandan biridir.

Klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu, halen yetişkinlere bağımlılık, depresyon, kaygı bozuklukları ve obsesif- kompulsif bozuklukları alanlarında bilişsel davranışçı terapi uygulamaktadır.

Ece Eraslan Foto.jpeg

Ece Eraslan / Klinik Psikolog 

2018’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve Psikoloji Çift Anadal Programı’ndan mezun olmuştur. 2020’de Goldsmiths, University of London’da Klinik Psikoloji ve Sağlık Hizmetlerinin Temelleri isimli yüksek lisans programını bitirmiştir. 2021’de ise King’s College London’da Bağımlılık Çalışmaları yüksek lisans programını tamamlamıştır.


Mezuniyetinden sonra KCL Nikotin Araştırma Grubu’nda asistan olarak çalışmış, ardından Özel Fransız Lape Hastanesi’nde Bağımlılık Psikoloğu olarak görev almıştır. Bu dönemde aile ve hasta yakınlarına yönelik psikoeğitim seanslarının yanı sıra, Klinik Psikoloji Eğitim Programı’nda öğretici olarak yer almış ve psikoloji öğrencilerine ve stajyer psikologlara bağımlılığın nörolojik mekanizmaları ve bağımlılığa bilişsel-davranışçı yaklaşımlarla ilgili dersler vermiştir. Özel popülasyonlarda (mülteciler, kadınlar, LGBT+) bağımlılık, COVID ve madde kullanımı arasındaki ilişki, ve zarar azaltma politikaları üzerine araştırma ve yayınlarda yer almıştır.

 

Halen Impuls Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde Bağımlılık Psikoloğu olarak çalışmaya devam etmektedir. "City University of London'da (Professional Doctorate in Counselling Psychology DPsych) doktora adayıdır. 

Alp.jpg

Alp Çağlan Maçkan / Bağımlılık ve Aile Danışmanı

Lisans eğitimini,  2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet bölümünde tamamlamıştır. 2004 yılından beri gönüllüsü olduğu Gençlik Servisleri merkezi bünyesinde uluslarası gençlik kampı liderliği, AB proje yazım ve organizasyonları süreçlerinde farklı ülkelerde bulunan Alp Çağlan Maçkan,  2007-2009 yılları arasında "Avrupayı Bilginle Keşfet" adlı Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü yapmıştır. 

 

2012- 2014 yılları arasında yaşlılık alanında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Alp Maçkan, 2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Alp Maçkan, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm yüksek lisans programını, “Yaşlılık döneminde, problem çözme ve esnekliğin evlilik uyumuna etkisi” konulu tez çalışması ile bitirmiştir.

2013-2018 yılları arasında, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem kliniği ve polikliniğinde tedavi alan hastalar ve aileleri için düzenlenmiş olan SAMBA(Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) eğtimlerini yürütmüştür. 2014 yılından beri SAMBA eğitici eğitmeni olarak farklı platformlarda eğitimler vermektedir.

Alp Maçkan, 2018 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisidir.

Alkol, madde ve sigara bağımlılığı konusunda bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı veren bağımlılık ve aile danışmanı Alp Çağlan Maçkan, İmpuls grup terapileri koordinatörlüğü yapmaktadır.

deniz şimşek.png

Deniz Şimşek/ Klinik Psikolog

2003 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Deniz Şimşek, mezun olduktan sonra Bakırköy Psikiyatri Araştırma Merkezi'nde asistan psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

2009 yılında Viyana, Avusturya'da 2 sene yaşayarak Almanca öğrenmiştir ve İstanbul'a geri dönmüştür. 2012 yılında depresyon ve bipolar bozukluklar üzerine daha fazla bilgi edinmek üzere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Duygudurum Bozuklukları Birimi'nde staj yapan Deniz Şimşek, hemen ardından 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Daha sonra İngiltere'de King's College'de Dr. Yanni Maliaris'ten 1 sene sürecek olan 'Bipolar Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Terapi' teorik eğitimi ve süpervizyonunu almıştır.

Deniz Şimşek, 2015 yılında Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu'nda etkinliği araştırmalarca kanıtlanmış Diyalektik Davranış Terapisi eğitimi ve grup süpervizyonunu almıştır. Kendi terapi sürecine psikodrama ile başlamış ve 2016 yılında Abdulkadir Özbek Enstitüsü'nden Temel Psikodrama Eğitimini tamamlamıştır.

 

3 sene boyunca Dr. Emel Stroup'tan Bilişsel Terapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Şu anda da Radikal Açık Diyalektik Davnraış Terapisi eğitimi almakta olup depresyon ve bipolar bozukluklar, borderline kişilik bozukluğu başta olmak üzere uyku bozuklukları, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, takıntılar, asperger sendromu, öfke, erteleme davranışı gibi alanlarda çalışmakta olan klinik psikolog Deniz Şimşek, psikolojik rahatsızlıklar üzerine hala öğrenmeye devam etmektedir.

WhatsApp Görsel 2024-02-15 saat 19.58.23_76116852.jpg

Aslı Dila Akiş/ Klinik Psikolog

Aslı Dila Akiş Haliç Üniversitesinde Dr. öğretim görevlisi olarak çalışmasının yanısıra klinik psikolog olarak yetişkinlere yönelik bireysel terapi vermektedir.

1988 yılında İzmir’de doğmuştur. 2006 yılında İzmir Amerikan Lisesi, 2010 yılında Virginia Üniversitesi (UVA) Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Prof. Dr. Yankı Yazgan'ın Güzel Günler Polikliniğinde Çocuk Psikolojisi üzerine ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları üzerine yönelerek staj sürecini tamamlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra Çocuk Psikolojisine odaklanarak Prof. Dr. Yankı Yazgan'ın kliniğinde Asistan Psikolog olarak çalışmıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını Swansea Üniversitesi'nde tamamlayarak, tezini, ‘Otizm tanısı almış çocukların annelerinin stres ile başa çıkma yolları’ üzerine yazmıştır. Bu dönemde Galler'de Farkındalık, Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine eğitim almıştır.

2012 yılında İstanbul'a yerleşmesini takiben Galatasaray Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde bir süre staj yaptıktan sonra 2013 yılında Prof. Dr. M. Özkan Pektaş ile Haliç Üniversitesi'nde Asistan olarak destek vermeye ve kliniğinde Uzman Klinik Psikolog olarak danışanlarını görmeye başlamıştır. 2015 yılında ise Balıklı Rum Hastanesi'nde klinik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu süreçte alkol ve madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, travma psikolojisi üzerine yoğunlaşarak İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nde, Adli Tıp doktorasına başlamıştır. Hem klinik hem de akademik alanda deneyimlerini birleştirerek doktorada “Borderline Kişilik Bozukluğu ve Depresyon Tanısı Alan Yetişkin Bireylerde Kümülatif Travmaların Adli Psikopatoloji Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tezini yazmıştır.

Mesleğinin başından beri sanata olan ilgisini derinleştirmek adına Bilgi Üniversitesi'nde Yaratıcı Hareket ve Dans Terapisi sertifika programını tamamladıktan sonra bu alanda atölye çalışmaları düzenlemiştir. Son 4 yıldır farklı üniversitelerde adli psikoloji, bağımlılık psikolojisi, psikopatoloji, çocuk istismar ve ihmali, psikolojiye giriş, psikolojik testler ve gelişim psikolojisi alanlarında ders vermektedir. Akademik kariyerinin yanısıra 2013 yılından itibaren klinisyen olarak yetişkinlere yönelik bireysel terapi hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

Serkan.jpg

Serkan Özkan / Bağımlılık ve İyileşme Danışmanı

1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1992 de Taksim Atatürk Anadolu Lisesini bitirdikten sonra, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır.. Aynı yıllarda bir yandan medya ve eğlence dünyasında çeşitli mecralarda ürünler vermeye başlamış, fakat bir yandan gelişen bağımlılık sorunları nedeniyle öğrenimine ara vermiştir. 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi TV Gazeteciliği bölümüne kabul edilen Serkan Özkan 2006 yılında bu okuldan mezun olmuştur.

2012 tarihinden itibaren sürdürebilir tam iyileşme yakalamış olan Serkan Özkan, kendi hastalığı ve iyileşme sürecinde edindiği deneyimleri 2015 yılından itibaren bu alanda çalışan profesyonel ekiplerde  terapistlerle bir arada tedavi ekibinin bir parçası olarak  çalışmaya başlayarak  iyileşmeye çalışan bağımlılara yardım için aktarmaya başlamıştır. İki yıl süreyle bir proje kapsamında Avcılar Belediyesi Danışmanlık ve Takip merkezinde Bakım Koordinatörlüğü yapmış olan Serkan Özkan, çeşitli üniversitelerde bağımlılık konusunda konferanslar vermiş, bağımlılık alanında makale, yazı ve yayınlara imza atmıştır.

2019- 2023 yılları arasında Özel Fransız Lape Hastanesi Bağımlılık Kliniğinde Bağımlılık ve İyileşme Danışmanı olarak ayaktan tedavi gören ve yatan hastalara hizmet vermiştir.   

 

Halen İmpuls Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi'nde iyileşme danışma olarak hizmet vermekte olan Serkan Özkan, İmpuls Blog ve diğer çeşitli web kaynaklarına içerik üretmekte ve eğitim programlarında eğitmenlik yapmaktadır.

DUYGU.JPG

Duygu Sırma / Eğitim Asistanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlayarak 2020 yılında mezun olmuştur. 2022 yılında kabul aldığı Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir. 

 

Çeşitli psikolojik danışmanlık ofislerinde, Şişli Etfal Hastanesi'nde ve özel eğitim merkezinde stajlarını tamamlamıştır. Psikodinamik yaklaşıma ilgi duymaktadır ve çeşitli derneklerden psikanalize giriş eğitimleri almıştır. 

 

Lisans hayatında Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Komisyonunda Dezavantajlı Gruplarla Çalışma birimi üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. Hala Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanmasında görev almaktadır.

 

 

bottom of page