top of page

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kognitif Davranışçı Psikoterapi: Kişinin yaşadığı problemlerde, probleme bakış açısının önemini vurgulayan bir psikoterapi yöntemidir.

Özellikle depresyon ve anksiyete bozukluklarında kullanılmakla birlikte kişinin hayatında zorlandığı pek çok durum için de kullanılmaktadır.

 

EMDR

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme): 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir psikoterapi yöntemidir. 

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini anlamlı derecede azaltmakta olup, EMDR güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Nefes Terapisi

Nefes terapisi, bir uzman eşliğinde gerçekleşen ve bilinçdışında çözülme hedefleyen terapötik bir uygulamadır. Özel nefes alıp verme yöntemleriyle, korteksin mümkün olduğunca devre dışı bırakıldığı ve bilinçdışı kayıtların dışavurumunun gerçekleştiği uygulamada amaç, artık kişiye hizmet etmeyen çekirdek inanç kalıplarını ve travmatik anıların izlerini dönüştürerek kişiyi özgürleştirmektir. Canlılığın temel gereği olan solunum doğru ve etkin biçimde yönlendirildiğinde, kişide bedensel, zihinsel ve duygusal boyutta iyileşme gerçekleşir. Düzenli seanslar neticesinde kişi blokajlarını aşarak, içsel gücünü ortaya çıkartır. Etkili ve çabuk sonuç veren bir uygulama olan nefes terapisi seanslarının sonunda, kişinin yaşam coşkusu ve mukavemeti artar. Yaşamın bütününü kucaklamaya başlayan birey, duygu ve düşünceleri arasında uyumu yakalar ve hayata karşı dengeli bir tutum sergiler.

Çocuklara Yönelik Oyun Terapileri

Oyun Terapisi: Yetişkin terapisinde konuşmaya dayalı psikoterapi yöntemlerinin yerini çocukluk döneminde, henüz sözel iletişim bu denli güçlü olmadığı ve çocuklar, problemlerini yetişkinler gibi ifade edemeyeceği için, oyun terapisi almaktadır. 

 

Oyun terapisinde, terapiye has oyuncaklar kullanılarak çocuğun probleminin tespit edilmesini ve giderilmesi sağlanmaktadır. 

Aile Katılımlı Oyun Terapileri

Aile katılımlı oyun terapileri (Filial terapi ve Theraplay):

Çocuğun aileyle olan bağı onun için en değerli ve iyileştirici bağdır. Bu bağda oluşan zedelenmeler, küçük yaşta çocuklar için, ailenin de dahil olduğu ve uzmanlar tarafından yönlendirilen oyun terapisi yöntemleriyle iyileştirilmektedir.

Çocukların Dünyasını Projektif Yöntemlerle Tanıma

Çocuklar için Rorschach Testi (4 yaştan itibaren)
Çocuklar için Tematik Algı Testi (8 yaştan itibaren)
Çocuklar için Tematik Algı Testi (4 yaştan itibaren)
WISC-R zeka testi (6 yaştan itibaren)
Stanford Binet zeka testi (2 yaştan itibaren)
Peabody – Resim Kelime Anlama Testi
Bender – Gestalt- Görsel Motor Algı Testi
AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Good Enough Harris Bir İnsan Çiz

- Genel Yetenek ve IQ Düzeyi Testi-

Uygulanan Testler

Rorschach Testi

 

Tematik Algı Testi (TAT)

 

MMP

 

WAIS - Zeka Testi

 

Benton-Görsel Bellek Testi

 

Porteus Labirentleri- IQ Testi

 

Stroop

 

İşaretleme

 

Sayı Dizisi Öğrenme

 

Çizgi Yönünü Belirleme testleri

Please reload

bottom of page